Mühendislik & İş Hazırlama

GİMAS A.Ş. tesislerinde; genel üretim, idari, muhasebe, mühendislik ve satın alma ile yan sanayi hizmetleri için yeterli miktarda bilgisayar ve bunların ortaklaşa kullanabildikleri NETWORK sistemi oluşturulmuştur.
Bunlara ilaveten tesiste mühendislik ve iş hazırlama çalışmaları için yeterli sayıda;
AUTOCAD
INTELLICAD
İstasyonları tasarımcıların hizmetine sunulmuş, firmanın iştigal sahaları ile ilgili olmak üzere bir arşiv sistemi oluşturularak, güncelleştirilmiş, standart ve dokümanlar söz konusu arşiv sisteminden temin edilerek her kademede personelin kullanımına sunulmuştur.