KVKK BAŞVURU FORMU

GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş

KVKK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş (“GİMAS”)’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 1. Bu kapsamda “yazılı” olarak GİMAS’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 • https://gimas.gen.tr/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No.6 35620 Çiğli – İZMİR / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
 • https://gimas.gen.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

 1. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular GİMAS’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 1. GİMAS’a iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin GİMAS’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. GİMAS’ın vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 1. GİMAS’ın Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri
İsim:  
Soy isim:  
T.C. Kimlik No:  
Telefon No:  
E-posta:  

Adres:

 

 
 
 

 

 1. Başvuru Sahibinin GİMAS ile Olan İlişkisi

Lütfen GİMAS ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

     Müşteri

Çalışan Adayı

Eski Çalışan

Eski Stajyer

     İş Ortağı

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

Diğer:……………………………………….

…………………………………………………

GİMAS içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte,

 belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdak kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

………………………………

Çalıştığınız birim:…………..

………………………………

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:…………….

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..

………………………………

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

Çalıştığınız firmanın unvanı:…………………………………….

Çalıştığınız pozisyon:……….

……………………………….

 

 1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

                  Adresime gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum

(vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

                   belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, GİMAS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, GİMAS tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GİMAS tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GİMAS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                 :

Başvuru tarihi           :

İmza                           :